16 Mayıs 2006

Özgürlük İsteyen


Uçma

Uçak mısın sen;
Ya da uçuk?
Uçma!
Sorarım?!

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan uçmalı. Kalbindeki korkuya rağmen, bağlarına, ağırlıklarına rağmen, akıl karıştırıcı heveslerine rağmen uçmalı. En büyük korkusu gerçeği yaşayamamak olmalı. En kuvvetli bağları gerçekle arasındakiler olmalı. En yakıcı arzusu ve kalbinin hevesi gerçeği keşfetmek, bilmek ve tutsaklığına son vermek olmalı. Çünkü ancak gerçeği yaşayan özgürdür ve gerçeği arayan gerçeği yaşamaya en yakın olandır.

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan koşmalı. Henüz yürümeyi bile bilmese de koşmalı. Öğrenmeye çalışan bilene eştir. Ayakları tutmasa da, nefesi yetmese de koşmalı. Tüm bedeniyle, tüm ruhuyla koşan sade ayakları üzerinde koşandan geride değildir ve her şeyiyle koşan özgürdür.

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan sevmeli. Sevmeli ki onu gerçeğe taşıyacak her şey cana bürünsün, hareket kazansın. Sevmeli ki gerçekle arasındaki tüm acılar ve engeller birer kaldıraca, desteğe, yardımcıya dönüşsün. Çünkü her şeyiyle seven tüm acılardan özgürdür.

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan bir karar vermeli. Bir gün gerçekten kucaklayabilmek için bugün, sahte nelerden vazgeçebilirim? Bugün bir karar vermeli ki yarın, tüm kararlarında tek seçenek gerçek olsun. Çünkü seçimlerine sahip çıkan her seçim anında özgürdür ve seçim yapmadan geçen bir anımız dahi yoktur.

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan temize çıkmalı. Yalanlarını keşfedip şefkatle gerçeğin örtüsüne sarmalı. Çünkü yalanlarından arınabilen özgürdür.

Özgürlük isteyen gerçeğe açılmalı ve gerçeği arayan kendine uçmalı, kendine koşmalı, kendini kucaklamalı ve her durumda kendini sevmeli. Çünkü aslında yalnızca kendini bilen özgürdür ve kendini bilen için sınırsızca sevmek kaçınılmazdır.


Yazarsam

Belki biraz temize çıkacağım.
Yalanlarımı!
Yazmak istiyorum - yazamıyorum.
Sanırım - kimse,

olmayan mutlulukları sahiplenmemeli.